De gemeente is op 22 april 2020 gestart, net als voorgaande jaren, met het preventief benevelen van eikenbomen. De eerste eikenprocessierupsen komen in april uit het ei en beginnen dan te eten van de verse blaadjes van de eikenboom. Door de bomen te benevelen met het biologische en natuurvriendelijke middel Xentari gaan de rupsen in een vroeg stadium dood, waardoor er minder overlast is van brandharen. De preventieve bestrijding heeft 2 weken geduurd.

Werking bestrijdingsmiddel

Het biologisch bestrijdingsmiddel werkt met een bacterie. Deze bacterie wordt op de bladeren van de eikenbomen gespoten. Als de rupsen deze bladeren eten, krijgen ze automatisch de bacterie binnen. De bacterie tast het darmkanaal van de rupsen aan, waardoor deze afsterven. Deze bacterie heeft alleen effect op rupsen die op het moment van toepassing van het blad eten. Op andere insecten, vogels, zoogdieren en mensen heeft deze bacterie geen enkele invloed. Het middel is dus niet schadelijk voor mensen en huisdieren. Wel willen we je waarschuwen dat je niet onder de bomennevelspuit wandelt of fietst. Bij direct contact met de spuitnevel kunnen huid of ogen tijdelijk geïrriteerd raken; dit geldt ook voor huisdieren.

Wanneer bestrijden we?

We verwachten dit jaar weer veel rupsen. Daarom bestrijden we met name op de locaties waar we veel nesten verwachten en waar het gebied toegankelijk is voor een tractor. De bestrijding gebeurt overdag, maar ook soms ‘s avonds en ‘s nachts, om alle bomen te kunnen raken. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens worden alleen bomen in het buitengebied behandeld. We spuiten in twee rondes die ongeveer 10 dagen na elkaar plaats vinden. Het is niet mogelijk om een precieze datum aan te geven waarop de werkzaamheden plaatsvinden, omdat dit afhangt van de weersomstandigheden.