We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken we hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alleen om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het grote risico dat een hennepkwekerij betekent voor omwonenden. 

We doen dit samen met veel partners. De gemeente Heusden, de politie, Baanbrekers en Woonveste werken bijvoorbeeld samen in het Heusden Interventieteam (HIT). Dit team treedt op tegen de schending van de veiligheid en leefbaarheid, pakt fraude en overlast aan en wordt ingezet bij situaties waarbij een reguliere aanpak niet leidt tot een gewenste (structurele) oplossing. Het team richt zich onder andere op de huisvesting van arbeidsmigranten, woonoverlast, risicovolle branches en bedrijfsverzamelgebouwen.

Help jij mee?
Het aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is onmisbaar! Meld verdachte situaties bij de Politie of via Meld Misdaad Anoniem. Meld je aan bij de buurtwhatsapp of Buurtpreventie. Je kunt een melding ook doorgeven bij de gemeente, wij behandelen jouw informatie strikt vertrouwelijk. Wil je weten wat er in 2020 aan acties geweest zijn? Lees dan verder...

Op de hoogte blijven?
Wil jij op de hoogte blijven van de acties die wij, samen met verschillende partners, uitvoeren? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Hieronder kun je de vorige nieuwsbrieven teruglezen:

 1. Er hangt een stank die aan hennep doet denken.
 2. Je hoort voortdurend het geluid van een afzuiginstallatie of het tocht voortdurend.
 3. Er zitten ontluchtingspijpen in het dak, roosters in de gevel of er is een (dak)raam dat altijd open staat.
 4. Muren, vloeren of plafonds zijn warm of vochtig.
 5. Er vormt zich condens op ramen.
 6. Ramen zijn dichtgemaakt.
 7. Er treden regelmatig stroomstoringen op.
 8. Er zijn lampen die voortdurend fel branden.
 9. Op rare tijdstippen lopen er mensen met allerlei spullen te sjouwen.
 10. Het is niet duidelijk of het pand wel of niet bewoond is.

De politie adviseert eventuele verdenkingen te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Samen houden we onze buurt veilig!

 1. Aanwezigheid van een sterke synthetische geur.
 2. Witte rook uit de afvoer/schoorsteen.
 3. Aanwezigheid van blauwe vaten en grote witte vloeistofcontainers.
 4. Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen.
 5. Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan.
 6. Aanwezigheid van grote ijzeren ketels.
 7. Aanwezigheid van vrieskisten.

De politie adviseert eventuele verdenkingen te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Samen houden we onze buurt veilig!

De politie meldt dat er drugs zoals hennep of xtc-pillen zijn aangetroffen in een woning. De politie laat het drugslab of hennepkwekerij dan ontruimen en de drugs vernietigen. Nadat de gemeente heeft beoordeeld of er sprake is van een overtreding van de Opiumwet en of er grondslag is voor sluiting van woning (artikel 13b van de Opiumwet), maakt de burgemeester haar voornemen bekend de woning te gaan sluiten. De bewoner en de eigenaar/verhuurder krijgt korte tijd de gelegenheid op dit voornemen te reageren.

Daarna volgt het definitieve besluit van de burgemeester om de woning te sluiten.  De bewoners  krijgen zes weken de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Na afloop van die termijn wordt de woning gesloten en vervangt de gemeente de sloten van de woning en bevestigt een “drugspand gesloten”-bord aan de gevel. Op de zelfde dag, of zo kort mogelijk erna, plaatst de gemeente enkele uren een buurttent in de straat om bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gemeente, de politie en de woonstichting. In de tijd dat de woning is gesloten mag niemand deze zonder toestemming van de burgemeester betreden.

Een particuliere woning wordt drie maanden gesloten. Bij sociale huurwoningen wordt er maatwerk toegepast en gaat de woning  na één maand weer open, mits de huurder vrijwillig vertrokken is uit de woning.  Deze kortere termijn hanteren we in dit geval om sociale huurwoningen niet onnodig lang aan de markt te onttrekken.  

Om je voorbeelden te geven waarvoor ‘melding criminaliteit’ is bedoeld:

 • Drughandel/drugssmokkel
 • Hard- en softdrugsproductie zoals een drugslab of hennepteelt
 • Illegale prostitutie
 • Illegaal gokken
 • Mensensmokkel en mensenhandel
 • Arbeidsuitbuiting
 • Woonfraude
 • Uitkeringsfraud
 • Witwassen
 • Wapenhandel/wapensmokkel
 • Afpersing.