Belastingen, kopie van aanslag

Hoe kan ik mijn belastingenaanslag(en) betalen?
U kunt op één van de volgende manieren betalen. De keuze is aan u.

Neem voor vragen contact op met de gemeente.

Automatische incasso
U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in 8 termijnen te betalen. Het bedrag wordt dan op of omstreeks de laatste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven. De incasso start een maand na ontvangst van de aanslag.

De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan ook met de machtigingskaart. Na het intrekken van de machtiging moet u het openstaande bedrag binnen de normale termijnen betalen. Indien de laatste betalingstermijn is verstreken, moet het resterende bedrag in één maal worden voldaan.

Acceptgiro
Als u een acceptgiro ontvangt, betaalt u in 2 gelijke termijnen.

Betalingsregeling/kwijtschelding
Kunt u op dit moment de belasting niet betalen of heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen?
Neem dan telefonisch contact op met de invorderingsambtenaar voor een betalingsregeling of misschien komt u wel in aanmerking voor kwijtschelding.