Documenten, legalisatie en verificatie

Een document kunt u laten legaliseren aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen.

Wij werken 's middags alléén op afspraak. In de schoolvakanties werken wij de hele dag alléén op afspraak.

Legalisatie en verificatie van documenten is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van documenten afkomstig uit het buitenland. Het gaat hierbij voornamelijk om akten en rechterlijke uitspraken. U heeft deze papieren nodig om u in te schrijven in de persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP) of om te kunnen trouwen, scheiden of kinderen te erkennen.

  1. U heeft een recent origineel gewaarmerkt afschrift van de akte of uitspraak nodig.
  2. Soms betekent deze eis tot legalisatie van een document dat u zelf met het document naar uw land van herkomst dient te gaan om te zorgen voor de nodige legalisatieverklaringen.
  3. Vaak kunt u een document laten legaliseren met de hulp van familie in uw land van herkomst.
  4. Het komt zelden voor dat legalisatie zonder kosten gepaard gaat. De Nederlandse vertegenwoordiging heft in ieder geval leges voor de legalisatie. De kosten voor deze leges verschillen per land.

In 2020 zijn de leges 6,80 euro.

U kunt bij ons pinnen.