Evenement organiseren

Wil jij een evenement organiseren? Dan zijn er 3 mogelijkheden:

 1. Je hoeft het evenement niet te melden bij de gemeente;
 2. Je hoeft alleen een melding in te dienen bij de gemeente;
 3. Je hebt een evenementenvergunning nodig van de gemeente.

Snel weten of je wel of geen vergunning nodig hebt? Beantwoord dan de onderstaande vragen:

 • Zijn er meer dan 150 personen tegelijkertijd aanwezig bij het evenement?

 • Plaatst en gebruik je een tent voor meer dan 50 personen?

 • Wil je de straat afsluiten voor het doorgaande verkeer?

 • Verstrek je tegen betaling alcoholische drank?

 • Maak je gebruik van een professionele geluidsinstallatie (met DJ)?

Heb je alle vragen met NEE beantwoord, dan hoef je het evenement niet te melden bij de gemeente of hiervoor vergunning aan te vragen. Let op! In de volgende twee situaties moet je het evenement wel melden:

 • Je beantwoordt alle vragen met NEE, maar houdt het evenement op het Raadhuisplein, de roeivijver (Drunen), de wielerbaan (Nieuwkuijk), het Plein (Vlijmen) of de Vismarkt (Heusden).
 • Je sluit wel een straat af, maar beantwoordt de overige vragen allemaal met NEE.

Ook als je het evenement niet hoeft te melden, gelden er algemene regels en zijn er aanvullende regels. Klik hieronder op de tekst om de regels in te zien:

In alle overige gevallen heb je voor het evenement wel een vergunning nodig. De vergunning kun je digitaal aanvragen. In de aanvraag kun je ook toestemming vragen voor:

 • Het verstrekken van alcoholische drank

 • Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Het plaatsen van aankondigingen

Twijfel je? Neem dan contact op met de gemeente! Wij denken graag met je mee en bekijken samen wat jij voor jouw evenement nodig hebt. 

Evenementenvergunning aanvragen (DigiD)

Evenementenvergunning aanvragen (EHerkenning)

Melding doen van kleinschalig evenement (DigiD)

Melding doen van kleinschalig evenement (EHerkenning)

Melding meerjarige evenementenvergunning (DigiD)

Melding meerjarige evenementenvergunning (EHerkenning)

Onzekere tijd voor evenementen
Evenementen blijven tot 1 september verboden. Over de periode daarna is nog geen zekerheid. Meer informatie over maatregelen van de Rijksoverheid met betrekking tot het organiseren van een evenement vind je op deze pagina. Heb je vragen over een evenement dat je wil organiseren? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Heusden via telefoonnummer (073) 513 17 89. 

Evenementen mét vergunning
Met aanvragen voor evenementen die vergunningsplichtig zijn, gaan we als volgt om:

 • Organisatoren van evenementen in september worden benaderd door de gemeente. De organisatoren bepalen of zij het risico willen lopen, dat het verbod op evenementen na 1 september verlengd wordt. Als de organisatoren ervoor kiezen de aanvraag door te laten lopen, gaat de gemeente verder met de beoordeling en laat zo snel mogelijk weten of het evenement een vergunning krijgt.

Belangrijk: alle verleende evenementenvergunningen in 2020 zijn onder voorbehoud van verdere besluiten over de Coronacrisis door het kabinet of de Veiligheidsregio.

Pas wanneer een organisator een vergunning krijgt, brengen we leges in rekening. Als uitzondering op onze normale werkwijze brengen we geen kosten in rekening wanneer de aanvraag door de organisatoren zelf wordt ingetrokken. Hiermee komen we tegemoet aan de onzekere tijden voor organisatoren van evenementen.

Evenement uitstellen?
We snappen dat organisatoren hun evenement willen uitstellen. We werken hier graag aan mee, maar vragen organisatoren wel rekening te houden met het volgende.

In de tweede helft van dit jaar is de evenementenkalender in onze gemeente al flink gevuld. Hierdoor kan het zijn dat er simpelweg geen ruimte meer is voor nieuwe evenementen. We moeten bovendien rekening houden met de capaciteit van de politie om evenementen te begeleiden. Die capaciteit is vaak al krap. Wanneer evenementen uit de eerste helft van 2020 verplaatst worden naar de tweede helft, wordt er nog meer een beroep gedaan op de schaarse capaciteit van de politie. Dit kan betekenen dat voor evenementen, die uitgesteld worden tot de tweede helft van 2020, geen vergunning verleend kan worden. Wij vragen je begrip hiervoor!

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost:

 • Een vergunning voor het houden van een regulier evenement (categorie A) 156 euro

 • Een vergunning voor het houden van een aandacht evenement (categorie B) 260 euro

 • Een vergunning voor het houden van een risico evenement (categorie C) 519 euro

De gemeente kan vrijstelling van de leges verlenen als het gaat om activiteiten met een politiek, godsdienstig, sociaal, charitatief, cultureel of sportief doel. Er mag in ieder geval geen sprake zijn van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit.

Beoordeling
Een evenementenvergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 1. De openbare orde

 2. Het voorkomen of beperken van overlast

 3. De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen

 4. De zedelijkheid of gezondheid

 5. De bescherming van het milieu

Aanvraagtermijn
Melding: 3 weken voor aanvang
Evenementenvergunning: 8 weken voor aanvang (categorie A)

Voor grote evenementen waarbij de inzet van hulpdiensten noodzakelijk is, geldt een termijn van 14 (categorie B) of 20 (categorie C) weken. Dit is o.a. nodig omdat zij voor het evenement tijdig extra personeel moeten inplannen. Voor grote evenementen is altijd een vooroverleg noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met de gemeente. In het vooroverleg wordt o.a. besproken in welke categorie het evenement valt en welke aanvullende stukken (bijvoorbeeld een veiligheidsplan) je bij de aanvraag moet aanleveren.

 

Verkeersregelaars
Bij de inzet van verkeersregelaars moet je het evenement aanmelden op https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/. Elke verkeersregelaar moet namelijk een instructie hebben gevolgd en zijn aangesteld door de burgemeester.

Na registratie keurt de gemeente het evenement goed en ontvang je de code voor het volgen van de instructie automatisch in jouw account. De code is te raadplegen onder "verkeersregelaars uitnodigen". De code kun je doorsturen naar de deelnemers en is geldig tot een dag voor het evenement.

Zet je verkeersregelaars in die nog een geldige aanstelling hebben? Ook deze personen moeten zich registeren. De SVNL zal de geldigheid controleren en hen direct op de verkeersregelaarslijst plaatsen. Deze lijst moet je kunnen tonen tijdens het evenement, indien de politie hier om vraagt. De aanstelling van elke verkeersregelaar volgt automatisch na het voltooien van de instructie. Elke verkeersregelaar is aangesteld tot een jaar na slagingsdatum

Voor het aanvragen en volgen van de instructie zijn handleidingen beschikbaar.

Dranghekken en overige materialen

Wij adviseren je gemeentelijke materialen (dranghekken, kliko's, etc.) op tijd te reserveren bij de gemeentewerf. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente. De materialen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als het materiaal niet beschikbaar is moet je hiervoor zelf zorgen.

De materialen kun je ophalen op de gemeentewerf aan de Duinweg 37 in Drunen. De gemeentewerf is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 en 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag zijn ze open van 08.00 tot 12.00 uur. Als de gemeente de materialen bezorgt en/of ophaalt, worden hiervoor kosten (manuren + wagen) in rekening gebracht.