Geluidhinder

Het is verboden in de openlucht geluidhinder voor omwonenden of overigen in de omgeving te veroorzaken. Onder andere valt te denken aan:

  • het ten gehore brengen van achtergrondmuziek in winkelstraten;
  • het gebruik van diverse geluidproducerende recreatietoestellen;
  • het gebruik van bouwmachines, zoals compressors, cirkelzagen, trilhamers en heistellingen;
  • het toepassen van knalapparatuur om vogels te verjagen, enz.;
  • overige handelingen waardoor geluidsoverlast ontstaat.

Ook vallen het beoefenen van 'lawaaiige' hobby's, het laten draaien van koelaggregaten op vrachtwagens e.d. onder deze vorm van geluidhinder.

De gemeente kan hiervoor een ontheffing geluidhinder verlenen.

Aanvraagformulier ontheffing geluidhinder (DigiD)

Aanvraagformulier ontheffing geluidhinder (EHerkenning)

Als de te verwachten geluidshinder betrekking heeft op een inrichting (kantine, bedrijfsruimte, sportpark of een horecagelegenheid) dan kunt u volstaan met een kennisgeving. Kijk voor meer informatie bij het product festiviteiten van horeca of verenigingen, kennisgeving.

Privefeest
Bij het houden van een privéfeest op eigen terrein gelden de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Omdat dit soort kleine activiteiten zijn vrijgesteld van een vergunningplicht, heeft u ook geen ontheffing geluidshinder nodig. Uiteraard moet u geluidsoverlast voor de omwonenden altijd voorkomen.

Indien klachten bij de politie terecht komen, wordt op de volgende manier gehandeld:

Eerste waarneming:
Waarschuwing en mededeling dat bij volgende waarneming proces-verbaal wordt opgemaakt.

Tweede waarneming:
Een proces-verbaal wordt opgemaakt, waarschuwing dat bij een volgende waarneming wederom proces-verbaal wordt opgemaakt en de apparatuur in beslag zal worden genomen.

Derde waarneming:
Wederom wordt een proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast wordt de apparatuur in beslag genomen

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost 35,00 euro.

Geluidsprotocol politie
Indien klachten bij de politie Brabant-Noord terecht komen, wordt op de volgende manier gehandeld:

Eerste waarneming:
Waarschuwing en mededeling dat bij volgende waarneming proces-verbaal wordt opgemaakt.

Tweede waarneming:
Een proces-verbaal wordt opgemaakt, waarschuwing dat bij een volgende waarneming wederom proces-verbaal wordt opgemaakt en de apparatuur in beslag zal worden genomen.

Derde waarneming:
Wederom wordt een proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast wordt de apparatuur in beslag genomen