Groenstroken en restgronden, kopen of huren

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen of huren.

De gemeente Heusden gaat pas tot verkoop of verhuur van een groenstrook over als wordt voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn in de 'Uitvoeringsregeling verkoop groenstroken'.

Als u een groenstrook wilt huren of kopen, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Bij uw verzoek dient u een kadastrale kaart of situatietekening te aan te leveren waarop u schetsmatig heeft weergegeven welk gedeelte u wenst aan te kopen en wat de afmeting van de groenstrook is.

  1. Een geldig legitimatiebewijs
  2. Situatieschets waarop de groenstrook staat aangegeven.