Handtekening, legalisatie

U dient de handtekening te plaatsen in aanwezigheid van de ambtenaar die uw handtekening legaliseert.

Het legaliseren van een handtekening kan aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen.

Wij werken 's middags alléén opafspraak. In de schoolvakanties werken wij de hele dag alleen op afspraak.

Soms wil een instantie dat uw handtekening onder een document gelegaliseerd is. Bij een legalisatie verklaart de gemeente dat de betreffende handtekening echt is. Handtekeninglegalisatie wordt vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland gaan of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming aan geeft.

  1. Het document waarop u de handtekening wilt plaatsen.
  2. Een geldig legitimatiebewijs.

In 2020 bedragen de leges 6,80 euro.

U betaalt dit bij de aanvraag. U kunt bij ons pinnen.