Horeca, exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming tot het uitbaten van een horecabedrijf wanneer u dranken en/of etenswaren verstrekt voor gebruik ter plaatse. Wijzigt u de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting? Dan moet u een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging ervan aanvragen.

U hebt ook de vergunning nodig wanneer u geen alcoholhoudende dranken serveert.

Geen vergunning is nodig voor:

  • sportkantines, buurthuizen of sociaal-culturele centra die door niet-commerciĆ«le instellingen worden geĆ«xploiteerd;
  • horeca-activiteiten in een zorgcentrum;
  • bedrijfskantines en horecabedrijven in rouwcentra die niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • ondergeschikte horeca in een winkel, bijvoorbeeld een koffiehoek.

 

Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen

Bij het beoordelen van uw aanvraag wordt getoetst of:

  • de woon- en leefomgeving en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van uw horecabedrijf;
  • het geldende bestemmingsplan ruimte biedt voor het voeren van de door u gewenste horeca-activiteiten;
  • u als exploitant niet in enig opzicht van slecht levensgedrag bent;
  • er geen sprake is van misbruik van de vergunning. Dit wordt nagegaan door het uitvoeren van een Bibob-onderzoek.

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost 145,35 euro.

Een wijziging kost 20,75 euro.