Huurtoeslag

 

Is uw huur te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit geldt ook als u een particuliere huisbaas heeft. Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Er zijn wel grenzen aan de hoogte van de huur. Let op! De huurtoeslag is een subsidie en geen belasting.

 

 1. Iedere burger die rechtmatig in Nederland verblijft, kan in aanmerking komen.

 2. Hij of zij moet wel meerderjarig zijn (18 jaar of ouder, of getrouwd).

 3. Het recht op huurtoeslag is afhankelijk van uw inschrijving bij de gemeente, uw huidig inkomen en vermogen.

 4. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal personen dat in uw woning verblijft, het gezamenlijke inkomen en de hoogte van de huur.

 5. De inwoners moeten allen op het betreffend adres staan ingeschreven bij de gemeente.

 6. De inwoners moeten allen rechtmatig in Nederland verblijven.

 7. De woning moet 'passend' zijn. Dat wil zeggen: niet ruimer of duurder dan nodig is, passend bij uw situatie.

 8. Daarnaast gelden de volgende normen:

 • De huur per maand moet lager zijn dan € 710,68 (inclusief servicekosten).

 • Zijn u en uw eventuele partner jonger dan 23 jaar, niet gehandicapt en heeft u geen inwonende kinderen dan mag de huur niet hoger zijn dan € 414,02 per maand.

 • Uw bruto inkomen mag niet meer bedragen dan € 23.200,- .

 1. U vult het aanvraagformulier via de website van de Belastingdienst in en verzamelt de bewijsstukken.
 2. Hierna vult de verhuurder een deel van het formulier in.
 3. U stuurt alles door naar de Belastingdienst.
 4. U ontvangt rechtstreeks van de Belastingdienst de bevestiging of afwijzing van uw aanvraag voor huurtoeslag. De dienst moet binnen 13 weken een besluit nemen, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.
 5. Bent u het niet eens met de beslissing dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst een bezwaarschrift indienen.
 6. Als de toeslag wordt toegekend dan maakt de Belastingdienst aan het begin van iedere maand de huurtoeslag over op uw bankrekening.
 7. De huurtoeslag kan ook worden overgemaakt aan de verhuurder van uw woning en wordt dan in mindering gebracht op de door u te betalen huur.

U kunt via de site van de Belastingdienst een proefberekening maken voor de hoogte van uw eventuele huurtoeslag!

Automatische aanpassing

U hoeft de jaarlijke huuraanpassing van 1 juli niet aan de Belastingdienst door te geven. Die past namelijk de nieuwe huurprijs automatisch toe.

Tussentijdse aanpassing

Uw huurtoeslag wordt gebaseerd op de gegevens van uw aanvraag. Als die gegevens veranderen, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat dan om wijzigingen m.b.t.

 • uw partner.
 • het adres.
 • het inkomen van uzelf of medebewoner.
 • het huurbedrag.
 • de samenstelling van de bewoners van uw adres.

Formulier
Gebruik voor wijzigingen het aanvraag- en wijzigingsprogramma huurtoeslag dat u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst. Geef altijd aan vanaf welke datum de wijziging ingaat. Als u ook kinderopvangtoeslag krijgt, hoeft u de wijziging niet nog eens extra door te geven. De Belastingdienst zorgt dat uw wijziging zowel voor de (zorg- en) huurtoeslag als voor de kinderopvangtoeslag wordt verwerkt. Als u de wijziging niet elektronisch doorgeeft, kunt u een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800-0543