Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

 

Bent u op of na uw 50e verjaardag werkloos geworden? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld. De IOAW garandeert u een inkomen op het niveau van het sociale minimum.

Voor meer informatie over de IOAW kunt u terecht bij Baanbrekers.