Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Pachtgrond

De gemeente Heusden heeft gronden in eigendom met een agrarische bestemming. Deze gronden komen in aanmerking voor geliberaliseerde pacht aan agrariërs. Elke vier jaar wordt een nieuwe uitgifteronde georganiseerd zoals in de "uitvoeringsregeling uitgifte geliberaliseerde pacht 2020" staat omschreven. De huidige uitgifteronde eindigt op 31 december 2023

Van 5 november tot en met 17 november 2019 vond de nieuwe inschrijvingsronde plaats voor de uitgifte periode 2020-2023 geliberaliseerde pacht. Het is nu niet meer mogelijk u in te schrijven voor de uitgifte van geliberaliseerde pacht 2020-2023. In het 4e kwartaal van 2023 vindt de nieuwe uitgifteronde plaats.

Paardeweide huren

Houd je hobbymatig een paard of pony? Dan kun je een perceel huren bij de gemeente. De gemeente heeft een aantal paardenweides en verhuurt deze aan inwoners. De vraag naar dergelijke weilanden is groter dan het aanbod. Wil je in aanmerking komen voor een dergelijk weiland, dan wordt je naam op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er een weiland vrij komt en de gemeente wil dit perceel weer verhuren, dan komt de eerst wachtende in aanmerking om het betreffende perceel te huren.

Landbouwgrond kopen

Als de gemeente landbouwgrond voor agrarisch gebruik te koop heeft dan wordt dit meestal openbaar verkocht. Hierover communiceren we dan via de gemeentelijke kanalen zoals de website of social media.

De pachtgronden zijn in clusters verdeeld over 4 categorieën. Het college heeft bij aanvang van de uitgifteronde 2020-2023 de pachtprijs voor het pachtjaar 2020 per categorie vastgesteld:

• Grasland € 1.050 per hectare

• Bouwland € 1.200 per hectare

• Vollegrondsteelt € 1.700 per hectare

• Overige gronden € 625 per hectare

In de daaropvolgende jaren van de lopende uitgifteronde wordt de pachtprijs jaarlijks geïndexeerd. Als het cluster is aangewezen in de pilot duurzaam bodembeheer wordt het oppervlakte van de verplichte akkerrand niet meegenomen in de berekening van de pachtprijs. De huurprijs voor paardenweides wordt jaarlijks in de nota grondprijzen door de gemeenteraad vastgesteld.