Leerlingenvervoer

Kinderen moeten naar school. Meestal kan dit naar de school dicht in de buurt. Soms zijn er omstandigheden dat een kind niet naar de school om de hoek kan.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Van hen wordt verwacht dat zij zelf een oplossing vinden om hun kind naar school te brengen. In bijzondere gevallen kan men een beroep doen op de regeling Leerlingenvervoer.

Voor wie is de regeling leerlingenvervoer bedoeld?

  1. Kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan.

  2. Kinderen die vanwege hun fysieke of psychische beperking vervoer nodig hebben naar school.

  3. Kinderen die zijn aangewezen op een school passend bij de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging van de ouders.

  4. Kinderen waarbij de afstand tussen school en het woonhuis meer is dan 6 kilometer.

Eerst kijken we samen met de ouders hoe zij zelf hun kind naar school kunnen brengen en weer ophalen. Voor de extra kosten die zij maken kan een vergoeding worden aangevraagd. Als er dagen zijn dat er geen oplossing is kan voor die dagen aangepast vervoer worden aangevraagd.

Aanvragen?
Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft voordat u het formulier gaat invullen:

  • Geldige toelaatbaarheidsverklaring (wanneer een verlenging nodig is voor het vervoer, kunt u het beste contact opnemen met de school met de vraag of de TLV z.s.m. kan worden aangevraagd)

  • Inkomensverklaring 2016 van beide ouders (alleen voor leerlingen van het regulier basisonderwijs)

  • Echtscheidingsconvenant (alleen bij Co-ouderschap)

  • BSN van ouder en kind

Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

Vragen?

Als u vragen heeft over leerlingenvervoer, neem dan gerust contact op met Bijeen.
Bereikbaar van 09.00 uur 13.00 uur op nummer 073-78 201 78 of via emailadres info@bijeenheusden.nl.

Leerlingenvervoer aanvragen