Nederlanderschap, bewijs

Een bewijs van uw Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse identiteit aantonen.

Wilt u direct een afspraak maken? Klik dan hier

.

Aanvraag aan het loket

Als u een bewijs van Nederlanderschap aanvraagt bij het loket van de gemeente, brengt u dan een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.

Schriftelijke aanvraag

U stuurt een brief naar de gemeente (het Klant Contact Centrum) met:

  1. de reden van uw aanvraag.
  2. uw ondertekening.
  3. een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Machtiging

In het geval van een machtiging moet de gemachtigde meerderjarig zijn. U stuurt een brief naar de gemeente (het Klant Contact Centrum) met:

  1. uw toestemming tot machtiging.
  2. de reden van uw aanvraag.
  3. ondertekening door u en uw gemachtigde.
  4. een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van u en uw gemachtigde.

Het Nederlandse paspoort volstaat niet altijd als officieel bewijs van nationaliteit. Een Nederlands paspoort is geen officieel bewijs van nationaliteit, omdat een paspoort eventueel onrechtmatig verkregen kan zijn.

In de praktijk blijkt dat veel instanties een paspoort wel accepteren als bewijs van de Nederlandse nationaliteit.

De leges voor een bewijs van Nederlanderschap bedragen 9,20 euro.

U kunt bij ons pinnen.

Heeft u het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland dan kunt u een meertalig exemplaar aanvragen.