Parkeervergunning

De parkeervergunning voor Heusden-Vesting kan online aangevraagd worden.

Daarnaast kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen. Wij werken 's middags alléén op afspraak. In de schoolvakanties werken wij de hele dag alléén op afspraak.

U kunt een parkeervergunning aanvragen als u als bewoner ingeschreven staat in de vesting Heusden. De parkeervergunning kan niet worden gebruikt door bezoekers. Er zijn maximaal 2 parkeervergunningen per adres mogelijk.

In de vesting Heusden (24 uur per dag en 7 dagen in de week) heeft u een parkeervergunning nodig als u wilt parkeren op de volgende parkeerterreinen en wegvakken:

 • Burchtplein (ook betaald parkeren)

 • Demer (deels)

 • Drietrompetterstraat en omgeving

 • Gasthuisstraat

 • Lombardstraat

 • Molenstraat

 • Nieuwstraat

 • Oude Herptsche Poort

 • Putterstraat (deels)

 • Ridderstraat

 • Roomsche Kerkstraat

 • Schapenbrugstraat

 • Stadshaven

 • Wal

 • Wijksestraat

 • Zustersteeg

Parkeervergunning Heusden aanvragen

Parkeervergunning Heusden aanvragen (Bedrijven)

Aanvraag door bewoners
Voor de aanvraag van een parkeersvergunning moet u als bewoner de volgende documenten meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs;

 • een kopie van het kentekenbewijs, deel 1b (voorheen deel 2);

 • Nieuwe bewoners: een kopie van verhuisbericht bij de aanvraag.

Aanvraag door ondernemers
Voor de aanvraag van een parkeersvergunning moet u als ondernemer de volgende documenten meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs;

 • een kopie van het kentekenbewijs;

 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • een verklaring dat de vergunning bestemd is voor gebruik van de betreffende onderneming bij extra vergunningaanvraag.

Wijziging parkeervergunning

Wanneer u in het bezit komt van een andere auto, kunt u tegen betaling een nieuwe parkeervergunning aanvragen. Bij wijziging van uw parkeervergunning moet u uw oude parkeervergunning inleveren.

Parkeervergunning bedrijven

U kunt een parkeervergunning aanvragen als uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en ook daadwerkelijk gevestigd is in de vesting Heusden. Er worden maximaal 2 bedrijfsvergunningen afgegeven. De tweede bedrijfsvergunning wordt alleen verkregen als duidelijk is dat het motorvoertuig een magazijnfunctie vervult of als blijkt dat de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor het uitoefenen van uw bedrijfsvoering.

Parkeervergunning ambulante diensten en onderhoudsdiensten

U kunt een tijdelijke parkeervergunning aanvragen als u een beroep uitoefent waarbij het motorvoertuig wordt gehanteerd bij het verrichten van herstel-, onderhouds- of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, en als dit motorvoertuig voor het uitvoeren van die werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie noodzakelijk is. U hoeft daarbij niet gevestigd te zijn in de vesting Heusden.

Tarieven 2020

Een parkeervergunning voor inwoners kost 28,40 euro.

Een parkeervergunning voor een bedrijf kost 55,50 euro.

Als u uw parkeervergunning moet laten wijzigen in de loop van het kalenderjaar (bijvoorbeeld omdat u een andere auto heeft) dan kost dit 7,70 euro.

U kunt bij ons ook pinnen.