Reclamedrukwerk weren


Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, is er sprake van ongewenst reclamedrukwerk. Ook geadresseerd reclamedrukwerk kan ongewenst zijn. Om te voorkomen dat u (on)geadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, kunt u stickers van de gemeente krijgen.


Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, kunt u een sticker op uw brievenbus plakken. U kunt kiezen uit 2 stickers: een NEE-NEE sticker, waarmee u aangeeft geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen te willen ontvangen en een NEE-JA sticker, waarmee u aangeeft wel de huis-aan-huisbladen te willen ontvangen, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk.