Rioolheffing

Voor het gebruik van de gemeentelijke riolering betaal je rioolheffing. De meeste huishoudens betalen een tarief van €184,92 (2020). Voor alle overige tarieven kun je de verordening rioolheffing 2020 raadplegen.

Deze heffing betaal je aan waterleidingbedrijf Brabant Water. Op de jaarafrekening van Brabant Water worden voor de gemeentelijke heffingen codes gebruikt. Kijk hier voor de verklaring van de codes en de daar bijbehorende bedragen. Heb je een laag inkomen en ben je daardoor niet in staat om de rioolheffing te betalen dan kun je kwijtschelding aanvragen.

Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland ben je geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum. Let op: Je moet je wel bij Brabant Water afmelden als gebruiker van het pand, zodat zij een eindafrekening kunnen opmaken. Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de heffingsaanslag, Je ontvangt wel een eindafrekening van Brabant Water van je oude adres.

Als je het niet eens bent met de aanslag, dan kun je hiertegen, binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt je richten aan de gemeente Heusden, ter attentie van de Heffingsambtenaar. De gemeente beoordeelt je bezwaar.

Heb je vragen over de nota of jaarafrekening of een andere vraag, kijk dan op de website van Brabant Water bij veel gestelde vragen of bel met de klantenservice van Brabant Water (073) 683 80 00.

Sinds 1 januari 2012 betaal je aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Met vragen over de waterschapsheffingen kun je contact opnemen met BSOB via telefoonnummer: 088-55 10 000. E-mailen kan ook: info@bs-ob.nl