Trekkerrijbewijs


Wilt u met een tractor of trekker op de openbare weg rijden? U heeft hiervoor een T-rijbewijs nodig als u geen gewoon rijbewijs heeft. U kunt het T-rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Wilt u uw rijbewijs aanvragen, vernieuwen of vervangen? Dan kunt u dit persoonlijk regelen aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen.
U kunt hiervoor een afspraak maken.

Neem voor vragen contact op met de gemeente.

 • U heeft geen T-rijbewijs nodig als u al een rijbewijs in de categorieën B, C of D heeft.
 • U krijgt het T-rijbewijs nadat u bent geslaagd voor de theorie- en praktijkexamen.
 • Iedereen vanaf 16 kan een T-rijbewijs krijgen. Het trekkercertificaat voor jongeren is vervallen, maar afgegeven certificaten zijn nog geldig tot 1 juli 2016.
 • Jongeren met een trekkercertificaat kunnen deze omwisselen voor een T-rijbewijs.
 • Het T-rijbewijs is nodig voor het rijden op de openbare weg. Dus niet voor het rijden op de akkers.
 • Het T-rijbewijs geldt voor alle land- en bosbouwtrekkers (LBT) en alle motorijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).
 • Een T-rijbewijs is niet nodig voor langzame voertuigen die minder dan 130 centimeter breed zijn en geen aanhangwagen of iets dergelijks kunnen trekken. Denk aan veeg- of maaimachines.

Uw eerste rijbewijs

 1. U koopt voor uw examen eerst een formulier dat 'Eigen Verklaring' heet bij de gemeente of CBR (hiermee verklaart u dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen).
 2. U vult dit formulier in en stuurt het op naar het CBR.
 3. Voorts volgt u de onderstaande stappen.

Aanvragen van T-rijbewijs of omwisselen van het trekkercertificaat

 1. U vraagt uw nieuwe rijbewijs aan bij de gemeente. Let op! U moet dit persoonlijk doen en u moet zich kunnen legitimeren. U betaalt dan tevens kosten voor het rijbewijs.
 2. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend moet u rekenen op een wachttijd van 5 werkdagen voordat u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten!
 3. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U kunt niet een ander hiervoor machtigen.
 4. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wisselt onder bepaalde voorwaarden een buitenlands rijbewijs om (zie informatie bij het kopje ´achtergrond´).
 5. Woont u echter in een EU/EER land of in Zwitserland, dan moet u uw geldige Nederlandse rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u staat ingeschreven.
 6. Het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister van de RDW houdt de gegevens vermeld op het rijbewijs automatisch bij.
 7. Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het rijbewijs op te halen.
 1. Een goed gelijkende kleuren pasfoto die niet is gebruikt. Zie voor meer informatie over de pasfoto op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 2. Een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument.

 3. Indien van toepassing: het huidige trekkercertificaat.


Geldigheid van buitenlands rijbewijs

Rijbewijs uit EU/EER-landen afgegeven voor 19 januari 2013

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven voor 19 januari 2013 in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (EU/EER/EVA), dan kunt u hier nog normaliter tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs mee blijven rijden. Als uw rijbewijs ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog 2 jaar blijven rijden met uw rijbewijs (gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente) Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig moet zijn.

Rijbewijs uit EU/EER-landen afgegeven na 19 januari 2013

Als u een rijbewijs heeft dat na 19 januari 2013 is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie (EU) of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (EU/EER/EVA), dan kunt u hier nog tot 15 jaar na afgifte van het buitenlands rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is.

Meer informatie treft u op de website van de RDW.

Rijbewijs van buiten de EU/ EER

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een land buiten de EU/EER, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs

U kunt via de gemeente uw rijbewijs ook omwisselen als uw rijbewijs in de volgende landen is afgegeven:

 • Curacao,Sint Maarten en Aruba
 • de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Andorra (personenauto)
 • Chinees Taipei (Taiwan) (personenauto)
 • Israël (personenauto)
 • Japan IB (personenauto en motorfiets met meer dan 400 cc)
 • Jersey (Staten van) alle categorieën
 • Korea (Republiek) (personenauto)
 • Man (eiland) alle categorieën
 • Monaco alle categorieën
 • Singapore Class 2 en class 3 (motorfiets met meer dan 400 cc en
  personenauto)
 • Quebec (staat van Canada) (personenauto)

Komt u niet uit bovengenoemde landen dan moet u opnieuw rijexamen doen.


Rijbewijs

35,20 euro

Toeslag spoedprocedure

34,10 euro

Eigen verklaring voor een medische keuring

27,80 euro (dit wordt 32,80)

U betaalt bij de aanvraag. U kunt bij ons ook pinnen.

Levertijd
U kunt uw rijbewijs 5 werkdagen nadat u het heeft aangevraagd, persoonlijk ophalen. Dit kan tot uiterlijk 3 maanden nadat u het heeft aangevraagd. Bij een spoedprocedure is het rijbewijs binnen 1 à 2 werkdagen klaar.