Vluchtelingenwerk


Als u vluchteling of asielzoeker bent, dan is het niet eenvoudig uw weg in dit land te vinden. Hoe komt u aan woonruimte, een taalcursus, eigen inkomen? U kunt hierbij ondersteuning en begeleiding krijgen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Stichting Vluchtelingenwerk Heusden.