Voorwerpen op of aan de openbare weg

Een verbouwing / nieuwbouw gaat veelal gepaard met slopen, schilderen of andere grote klussen. Soms is het onvermijdelijk dat u bouwmateriaal, een container, een steiger of andere voorwerpen op of aan de openbare weg moet plaatsen.

Melden plaatsen voorwerp op/aan de weg (DigiD)

Melden plaatsen voorwerp op/aan de weg (EHerkenning)

U moet een melding indienen wanneer u voorwerpen wilt plaatsen op of aan de openbare weg voor langer dan één dag. Doe dit minimaal twee weken voor aanvang. Voor het plaatsen gelden algemene voorwaarden. Deze moet u in acht nemen tijdens het plaatsen van de voorwerpen.

Winkeluitstallingen
Bent u een winkelier en plaats u uitstallingen voor uw winkel? Hiervoor is geen melding noodzakelijk. Voor winkeluitstallingen gelden aparte voorwaarden.

Maatwerk
Kunt u niet aan de voorwaarden voldoen? Neem dan contact op met de gemeente. Er wordt dan bekeken of maatwerk (middels een vergunning) mogelijk is.

Aan het indienen van de melding zijn geen kosten verbonden. Hebt u toch een vergunning nodig? Deze kost 36,35 euro.