Een van de wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren in is het investeren in biodiversiteit zoals het ophangen van nestkasten en het aanleggen van kruidenrijke bermen. Hierdoor willen we natuurlijke vijanden van de rups, zoals koolmezen, vleermuizen en insecten, de ruimte bieden om de plaag van de eikenprocessierups te verminderen. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden, die een nieuwe werkgroep in het leven heeft geroepen, willen we de eikenprocessierups op natuurlijke wijze gaan bestrijden. Omdat het vergroten van de biodiversiteit pas op de lange termijn afdoende werkt, treffen we nog andere maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups op de korte termijn te beheersen. Vanzelfsprekend kiezen we bij het aan- of herplanten van bomen minder voor de inheemse eiken.

Wat kun je zelf doen
Zelf kun je ook bijdragen aan de biodiversiteit in jouw leefomgeving. Stem bijvoorbeeld de inrichting van je tuin af op de vogels die leven in de buurt of hang zelf een nestkastje in je tuin. Ook jouw tuin is een potentieel insectenparadijs. Wist je dat insecten zorgen voor een vruchtbare bodem, voedsel zijn voor vogels en je tuin in evenwicht brengen. Er zijn ook verschillende initiatieven in onze gemeente georganiseerd om de biodiversiteit in de straat of wijk te vergroten bijvoorbeeld:

  • In Herpt hebben ze met de kinderen uit het dorp bloembollen geplant;
  • BSO Sport Kids heeft nestkasten getimmerd en opgehangen;
  • Geocachers hebben op de Heidijk nestkasten geplaatst.