Verhuizen

Als je verhuist, geef je dat door aan de gemeente waar je gaat wonen. Doe dat binnen 5 dagen na je verhuisdatum of maximaal 28 dagen voor de verhuizing. Je kunt de verhuizing online doorgeven

Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)
Verhuis je vanuit het buitenland naar Heusden? Lees verder...

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)
Ga je naar het buitenland? Dan moet je misschien worden uitgeschreven. Lees verder...

Heb je geen woonadres?
Dan is het belangrijk dat je toch ingeschreven blijft in de Basis Registratie Personen (BRP). Je kunt dan een briefadres aanvragen waardoor je bereikbaar blijft voor officiële instanties. Lees verder...

Verhuizing geven wij door
De gemeente geeft je verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, je zorgverzekeraar, RDW enzovoort.  Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl  kun je zien welke instanties dit zijn.

 • Je kunt online jouw verhuizing doorgeven. Klik hier om de aangifte te starten. 
 • Je kunt aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen de verhuizing doorgeven. Maak hier een afspraak.
 • Een brief sturen mag ook. Zet daarin de volgende informatie: voor- en achternaam, geboortedatum van jezelf en alle personen die eventueel met je meeverhuizen, je oude adres, je nieuwe adres, de verhuisdatum en je handtekening.
 • Let op: je kunt je verhuizing niet doorgeven per e-mail.
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Ga je huren? Huurovereenkomst van je woning of kamer
 • Ga je bij iemand inwonen? Ondertekende toestemming van de hoofdbewoner bij wie je gaat inwonen met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs
 • iedere meerderjarige voor zichzelf;
 • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar naar hetzelfde nieuwe adres;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen naar hetzelfde nieuwe adres;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders naar hetzelfde nieuwe adres;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde;
 • een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de bewoner zelf niet in staat is zijn verhuizing door te geven. 

Je kunt geen adreswijziging doorgeven voor iemand die onterecht op jouw adres staat ingeschreven. Laat in zo’n geval een adresonderzoek starten. Dit kan je ook online aanvragen.