Alcohol schenken, ontheffing

Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijv: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing.

Drank- en horeca ontheffing aanvragen

Deze ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.

Wanneer u buiten een horeca-inrichting zwakalcoholische dranken wilt schenken en dit tegen vergoeding wilt doen heeft u een ontheffing nodig. Alleen een partijencateraar hoeft géén ontheffing aan te vragen voor het schenken van zwakalcoholische dranken indien dit gebeurt tijdens besloten feesten.

De ontheffing kan alleen worden verleend als

  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken minimaal 21 jaar is
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken van goed gedrag is (ter beoordeling aan de politie)
  • er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is verboden?

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 52,40 euro.

Vrijstelling van leges geldt voor alle vergunningen gerelateerd aan een niet-commerciële activiteit.