Demonstratie of betoging houden

Voor het houden van een betoging of demonstratie heeft u geen vergunning van de gemeente (de burgemeester) nodig. Om de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie te kunnen handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig van uw plannen op de hoogte stelt.

Als u een betoging op een openbare plaats wilt organiseren, bent u verplicht dit aan de gemeente te melden (kennisgevingsplicht).

Los van vrijheid op openbare manifestaties, kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging verbinden. Hij kan deze zelfs verbieden als de openbare orde in het gedrang komt.

Als u een betoging wilt organiseren, dan moet u de gemeente waar u de betoging gaat houden, daarvan op de hoogte brengen.

U kunt uw voornemen mailen naar info@heusden.nl of sturen aan:
Gemeente Heusden
Postbus 41
5251 AA Vlijmen

Bij het doen van de kennisgeving kan de burgemeester informatie vragen over

  1. Naam en adres van degene die de betoging organiseert.
  2. Het doel van de te houden betoging.
  3. De datum waarop de betoging plaatsvindt en het tijdstip van aanvang en van beƫindiging.
  4. De plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beƫindiging.
  5. Voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling van de betoging.
  6. Maatregelen die de organisator van de betoging zal treffen om een goed verloop van de betoging te bevorderen.

Wat is een betoging?

Een betoging is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk beleefde gedachten, gevoelens of wensen op politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een betoging moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting dient voorop te staan.

Het is van belang tijdig te overleggen met bijvoorbeeld de afdeling Openbare werken, de politie en de brandweer over voorzieningen als dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en wellicht gemotoriseerde begeleiding.

Als u uw verzoek tot het houden van een betoging of demonstratie te kort van tevoren indient (dan wel te laat overlegt met diverse instanties) kan dat een reden zijn voor weigering van het verzoek.