Geboorteaangifte

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje!

Het is wettelijk verplicht om binnen drie dagen na de bevalling aangifte te doen van de geboorte in de gemeente waar het kindje is geboren.

Online doorgeven

In Heusden kunnen ouders de geboorte van hun kind(eren) online doorgeven. U hoeft dan alleen nog persoonlijk (binnen 3 dagen) uw handtekening te zetten onder de akte.

Dit doet u aan de balie van het gemeentehuis in het Vlijmen. Hiervoor heeft u een afspraak nodig.

Voor het online doorgeven van de geboorteaangifte hebben u, en uw partner DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze hier aanvragen.

Persoonlijke afspraak

Wilt u liever een persoonlijke afspraak maken voor de aangifte van uw kindje? Maak dan hier een afspraak. De onderstaande documenten moet u meenemen naar de afspraak.

Meenemen

  1. Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart.

  2. Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

  3. Een verklaring van een arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

  4. Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.

  5. Eventueel een akte van naamskeuze.

Afschrift van de akte

De ouders kunnen tegen betaling van de leges een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen.

Na de geboorte worden de gegevens van het kindje verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

De persoonslijst van het kind met het burgerservicenummer wordt naar het adres gestuurd van de ouder(s) waar het kindje wordt ingeschreven.


Erkenning

Als u uw kindje wilt erkennen, maakt u een afspraak met de afdeling Burgerzaken. Dat kan door te bellen met de gemeente Heusden via telefoonnummer (073) 513 17 89.