Gedrag, verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Justis.

U kunt een verklaring omtrent het gedrag persoonlijk aanvragen aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen. Het formulier dient u vooraf samen met uw (eventuele toekomstige) werkgever in te vullen en te ondertekenen.
Wij werken 's middags alléén opafspraak. In de schoolvakantie werken wij de hele dag alléén op afspraak.

Deze verklaring kunt u niet telefonisch of per post aanvragen. Soms kan uw toekomstige werkgever de aanvraag digitaal doen bij Justis.

U krijgt de verklaring binnen 2 tot 4 weken thuis gestuurd. >>Door de drukte kan dit momenteel oplopen tot 8 weken<<

Neem voor vragen contact op met de gemeente.


De verklaring omtrent het gedrag is een verklaring die noodzakelijk kan zijn voor het verkrijgen van een bepaalde vergunning of om in bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) te kunnen worden opgenomen. Ook in sollicitatieprocedures kan, afhankelijk van de vacature, een verklaring omtrent het gedrag een vereiste zijn.

VOG voor bedrijven

In diverse gevallen kan men een (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOG te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Op basis van de aanvraag volgt onderzoek naar de rechtspersoon en alle natuurlijke personen met sleutelposities binnen deze rechtspersoon. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. De gegevensverzameling vindt plaats bij onder andere het Centraal Justitieel Documentatieregister, de documentatie vennootschappen en het Openbaar Ministerie. Alle gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

ZZP

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, is dit wel het geval. Zit u bijvoorbeeld in een maatschap, dan kunt u dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. U kunt ook het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen.

Kinderopvang

Medewerkers in de kinderopvang hebben ook een VOG nodig. Belangrijk is te weten dat medewerkers met een eerder verkregen VOG zullen worden gecontroleerd op strafbare feiten. Is dat het geval, dan bestaat de kans dat u een nieuwe VOG moet aanvragen.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kost 41,35 euro. Wij verzoeken u bij de aanvraag te betalen. U kunt bij ons pinnen.

Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.