HeusdenPas

De gratis HeusdenPas is voor inwoners die het niet zo breed hebben. Ook als je werkt en niet zoveel verdient kun je een HeusdenPas aanvragen. Met deze pas ontvang je verschillende kortingen en voordelen. Met een HeusdenPas heb je per kalenderjaar een budget van € 150 beschikbaar. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor: een internetabonnement, contributie voor een sportvereniging of een museumjaarkaart. Daarnaast krijg je direct 50% korting op eenmalige activiteiten bij verschillende organisaties, zoals een los kaartje voor het zwembad Die Heygrave in Vlijmen. Ieder jaar vraag je opnieuw de HeusdenPas aan. 

Aanvragen
Je kunt de HeusdenPas en het KindPakket aanvragen via een aanvraagformulier. Klik hier om het formulier te downloaden. Het formulier kun je ook ophalen bij de Bijeenteams of het gemeentehuis Vlijmen. Hulp nodig bij het aanvragen? Bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen of bij het Bijeenteam in Drunen, Oudheusden of Vlijmen helpen ze je graag. Je hoeft geen inkomensstukken aan te leveren. Met het ondertekenen van je aanvraag geef je toestemming om Baanbrekers een inkomenstoets te laten doen

Budget declareren
Iedere HeusdenPas-houder heeft per kalenderjaar een budget van € 150,- beschikbaar. Je kunt hiervoor een declaratieformulier invullen. Klik hier om het declaratieformulier te downloaden. Eenmaal per jaar checken wij steekproefsgewijs of de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Bewaar alle rekeningen tot en met maart van het volgend kalenderjaar.

 

Heusdenpas / Kindpakket aanvragen

Voor kinderen van HeusdenPas-houders, in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, is een KindPakket beschikbaar. Hiermee kunnen kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een muziekinstrument leren bespelen. Ook kosten voor school zoals b.v. ouderbijdrage en schoolkamp kunnen vergoed worden. Voor brugklassers is er een schoolpakket beschikbaar.

Het KindPakket bestaat uit de volgende regelingen:

 • het Jeugdfonds Sport;

 • het Jeugdfonds Cultuur;

 • Stichting Leergeld Heusden.

Wil je weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden via telefoonnummer 06 479 902 63. Zij zijn op maandag en woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar of mail naar leergeldheusden@gmail.com.

Je komt in aanmerking voor een HeusdenPas als je voldoet aan één of meerdere punten hieronder:

 • Als je inkomen lager is dan 120% van de voor jou van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • Als je een uitkering hebt van Baanbrekers;

 • Als je een voedselbankpas hebt;

 • Als je kwijtschelding gemeentelijke belastingen krijgt;

 • Als je een schuldhulptraject bij de Kredietbank Nederland hebt

 • Heb je recht op studiefinanciering in 2020: dan heb je géén recht op de Heusdenpas.

Bekijk hieronder de bijstandsnormen om te zien of je een HeusdenPas kunt aanvragen.

De bedragen die je hieronder aantreft zijn netto bedragen oftewel het bedrag dat je maandelijks op je bankrekening krijgt.

Ik ben 20 jaar of jonger en heb geen kinderen

Alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is€ 296,15
Samenwonenden, waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn€ 592,30
Samenwonenden, waarvan één van beiden 18, 19 of 20 jaar is€ 1153,04

Ik ben 20 jaar of jongeren en heb wel kinderen

Een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar€ 296,15
Samenwonenden, waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn€ 935,05
Samenwonenden, waarvan één van beiden 18, 19 of 20 jaar is€ 1495,79

Ik ben tussen de 21 en 64 jaar

Een alleenstaande (ouder)€ 1199,64
Samenwonenden, beiden jonger dan 65 jaar€ 1713,77

Ik ben 65 jaar of ouder

Een alleenstaande (ouder)€ 1340,93
Samenwonenden, waarvan (een van) beiden ouder dan 65€ 1817,64

 

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van hoe je je HeusdenPas budget kunt gebruiken:

 • Cursuskosten voor een muziekschool

 • Cursuskosten voor een educatief centrum, een creativiteitscentrum, een volksuniversiteit en dergelijke

 • Internetabonnement

 • Tijdschriftenabonnement

 • Leesmapabonnement

 • Openbare Bibliotheekabonnement

 • Museumjaarkaart

 • Jaarabonnement recreatiepark

 • Contributie ouderenvereniging

 • Contributie Volkstuin

 • Contributie voor een sportschool of sportvereniging

Met de HeusdenPas of KindPas krijg je op vertoon van je pas het hele jaar door direct 50 procent korting op:

Daarnaast krijg je ook direct korting op de volgende producten:

Ook kun je voor 17,50 per jaar lid worden van Tennisvereniging LTC De Hoge Heide.