Huiselijk geweld, melding

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld of ziet u vormen van huiselijk geweld in uw omgeving. Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente via het Meldpunt Huiselijk Geweld. De gemeente zal discreet met uw melding omgaan, maar zal wel optreden.

Huiselijk geweld betreft niet alleen fysiek geweld, bijvoorbeeld in de vorm van mishandeling, maar ook verbaal geweld (intimidatie, bedreiging, vernedering). Soms is er alleen maar sprake van een dreigende atmosfeer binnen het gezin, dat na langere tijd heel veel stress kan opleveren.