Huisnummering, toekenning

Heeft u een nieuw gebouwd huis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? U kunt uw huisnummer bij de gemeente opvragen. Wanneer in bestaande wijken woningen worden gesplitst of als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (veelal appartementen) kunt u bij de gemeente terecht voor nieuwe huisnummers.

De gemeente nummert elk huis en geeft nieuwe straten een naam (bijvoorbeeld naar aanleiding van een omgevingsvergunning). Dit geldt overigens niet alleen voor huizen, maar voor alle panden zoals bedrijfspanden, winkels, kerken, electriciteitshuisjes, garageboxen e.d. Daarnaast worden sommige objecten (lantaarnpalen e.d.) genummerd.

U kunt uw huisnummer bij de gemeente aanvragen.

Het verlenen van een huisnummer is veelal gekoppeld aan een omgevingsvergunning. Er zijn verder geen specifieke vormvereisten.