Kindermishandeling, melding

Ziet u vormen van kindermishandeling of kindermisbruik in uw omgeving. Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente via het Meldpunt Kindermishandeling. De gemeente zal discreet met uw melding omgaan, maar zal wel optreden.

Kindermishandeling hoeft niet altijd alleen maar fysiek geweld te betekenen. Vernederen, bedreigen en kwetsen van een kind zijn ook vormen van kindermishandeling.

Kindermisbruik kent eveneens meerdere vormen. Naast seksueel misbruik kunnen kinderen onder dwang aan het werk gezet worden, diefstal of inbraak plegen. Daarnaast kunnen kinderen via de sociale media ongewenst worden benaderd door vreemden.

Zodra u ernstige mishandeling constateert, moet u Veilig Thuis informeren. Start u zelf een hulptraject bij vermoedens van kindermishandeling? Dan moet u dit bij Veilig Thuis laten registreren.