Loterij, prijsvraag, bingo, organiseren

Voor het organiseren van een kansspel zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag heeft u een vergunning nodig, of moet u een melding doen. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Loterijvergunning aanvragen (DigiD)

Loterijvergunning aanvragen (EHerkenning)

Randvoorwaarden

 1. Voor elk kansspel moet de doelstelling van algemeen belang zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.

 2. De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

 3. De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.

 4. Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,- is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Daarboven is een vergunning van de Kansspelautoriteit vereist.

 5. Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste tien) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag ten hoogste 2 maal per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,-. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Prijsvragen

 1. Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren.

 2. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto.

 3. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.

 4. Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300,- is geen vergunning nodig.

 5. Een vergunning aan te vragen bij de gemeente is nodig als de hoofdprijs maximaal € 4.500,- bedraagt. Als de hoofdprijs hoger is, is een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit noodzakelijk. Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Bingo

 1. Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,-.

 2. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente.

 3. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.

Wat niet mag

 • U mag zich niet richten op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden.

 • U mag geen diensten aanprijzen samen met diensten of goederen van anderen (koppelreclame).

 • Uw wervings- en reclameactiviteiten moeten een terughoudend karakter hebben.

 • U mag geen minderjarigen afbeelden, behalve bij kleinere loterijen.

 • U moet wijzen op de minimumleeftijd voor deelname aan kansspelen.

 • U moet wijzen op de risico's bij deelname aan de verschillende kansspelen. Hiervoor verwijst u naar de juiste webpagina op de website van de vergunninghouder.

 • U moet een slogan opnemen waarin u wijst op de risico's bij deelname aan kansspelen.

Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is mogelijk wel kansspelbelasting verschuldigd.

U kunt een vergunning voor een kansspel (loterij of prijsvraag) aanvragen via bovenstaande formulier. Voor een klein kansspel (bingo) volstaat een melding via info@heusden.nl.

Verklaring over

 1. De opzet van de loterij.
 2. De periode waarin de loterij plaatsvindt.
 3. Het totaalbedrag aan prijzengeld.

De Kansspelautoriteit is opgericht. Deze instantie neemt namens de Rijksoverheid de vergunningverlening en het toezicht waar op de kansspelen. De vergunningverlening geldt alleen voor de grote kansspelen, maar het toezicht is ruimer en kan leiden tot het opleggen van boetes. De Kansspelautoriteit kan ook ingrijpen bij illegale kansspelen of als de vergunninghouder zich niet aan de regels houdt. Preventie van gokverslaving heeft speciale aandacht van de Kansspelautoriteit. U kunt ook klachten indienen bij de Kansspelautoriteit.

Loterijvergunning: 18,10 euro.

 

Een brochure over kansspelen en vergunningen is schriftelijk te bestellen bij:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Projectbureau Kansspelen

Postbus 20301
2500 EH Den Haag
e-mail: kansspelen@minvenj.nl

Telefonisch bestellen is ook mogelijk: (070) 370 71 07.

Via internet kunt u meer informatie krijgen op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het adres van de Kansspelautoriteit is:

Postbus 298, 2501 CG Den Haag
Bezoekadres (alleen op afspraak):
Wijnhaven 24, 2511 GA Den Haag.
Telefoon: 070 - 3021300
Email: info@kansspelautoriteit.nl
Website: www.kansspelautoriteit.nl