Milieuklachten

Ervaart u (van met name bedrijven) overlast door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder? Dan kunt u bellen met de milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via telefoonnummer013 - 20 60 500.

De Omgevingsdienst onderzoekt uw klacht. Hoe dit wordt gedaan, leest u op de website van de Omgevingsdienst