Natuurgebieden betreden met voertuig of paard

Wilt u een natuurgebied betreden met een paard en/of voertuig? Dit is verboden,maar u kunt een ontheffing aanvragen. Met dit verbod beschermt de gemeente publiek toegankelijke natuurgebieden voor recreatief gebruik. De gemeente beperkt hiermee onnodig overlast voor andere recreanten en/of mogelijke schade aan het milieu.

Bij het beoordelen van de ontheffingsaanvraag let de gemeente onder andere op

  1. De aard van de gewenste activiteiten.
  2. De omvang van de gewenste activiteiten.
  3. Het doel van de gewenste activiteiten.
  4. De periode waarin de activiteiten plaatsvinden.

Een aanvraag voor een ontheffing kunt u per e-mail sturen naar de gemeente Heusden via info@heusden.nl.

Verklaring over

  1. Reden.
  2. Datum.
  3. Tijdstip.
  4. Plaats.
  5. Indien van toepassing: aard van voertuig (inclusief kenteken).
  6. Naam van verantwoordelijke (instantie).