Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Principeverzoek
Heeft u plannen om te bouwen, te verbouwen, bomen te kappen, te slopen een terrein aan te passen, water te lozen, enzovoort? U kunt dit allemaal in één keer aanvragen via de omgevingsvergunning.

Bij omvangrijke of complexe (ver)bouwwerken kunnen de kosten voor deze vergunning hoog zijn, daarom kunt u bij ons een principeverzoek indienen. Dan kunt u inschatten of u voor uw plannen een vergunning kunt krijgen. Aan een principeverzoek zijn kosten verbonden maar het bespaart u mogelijk hoge onderzoeks- en legeskosten als uw wensen niet haalbaar zijn,

Wilt u meer informatie over het indienen van een principeverzoek, neem dan contact op met onze bouwplantoetsers via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl.

Omgevingsvergunning nodig?
Soms heeft u geen vergunning nodig. Controleer dit eerst via de vergunningscheck van het omgevingsloket. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen via (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl. Als uit de vergunningscheck blijkt dat u wel een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze digitaal aanvragen. U heeft daarvoor een DigiD inlogcode nodig. Bent u niet in het bezit bent van een DigiD inlogcode, dan is het ook mogelijk om de vergunning op papier in te vullen. U kunt het formulier hier downloaden als PDF.

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen allen in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Bedrijven kunnen een omgevingsvergunning aanvragen via eHerkenning en voor milieuactiviteiten kunnen bedrijven de check gebruiken van de Rijksoverheid.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een of meerdere bomen? Kijk dan in dit stroomschema.

Bouwen of verbouwen?

Gaat u bouwen of verbouwen? Daar komt heel wat bij kijken. Hier leest u meer over vergunningen, duurzaam bouwen en groene energie