Overlijden

Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming moet er bij de gemeente aangifte van overlijden gedaan worden.

Meestal gebeurt de aangifte door de uitvaartondernemer. Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van het overlijden, maar volgens de Wet op de Lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of cremeren nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Aangifte overlijden door uitvaartondernemer

U kunt een aangifte van overlijden online doorgeven als u eHerkenning heeft. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel (bedrijven), dan kunt u deze aanvragen via eHerkenning. Wilt u als uitvaartondernemer persoonlijk aangifte doen? Neem dan contact op met het cluster Burgerzaken.

Aangifte overlijden door nabestaande

U kunt als nabestaande ook persoonlijk bij de balie in Vlijmen aangifte doen. Daarvoor kunt u contact opnemen met het cluster Burgerzaken.

Meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs (van aangever en overledene)

  • Verklaring van arts of lijkschouwer

  • De enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)

  • Trouwboekje (niet verplicht)

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Heusden in het buitenland is overleden, geeft u dit bij de gemeente Heusden door. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.

Meer informatie over als uw naaste is overleden in het buitenland.

Kosten

De aangifte van overlijden is gratis. De kosten voor een afschrift van een overlijdensakte bedragen in 2020 € 13,80Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cluster Burgerzaken van de gemeente Heusden.