Sluitingsuren van horeca, ontheffing

Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, is dat mogelijk. U moet hiervoor een sluitingtijdenontheffing aanvragen bij de gemeente.

Ontheffing sluitingsuur (en schenktijden) aanvragen

Houders van een drank- en horecavergunning of beheerders van horecabedrijven kunnen een ontheffing aanvragen.

U moet de ontheffing minstens 4 weken voor de bedoelde datum aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U vraagt de ontheffing digitaal aan bij de gemeente. U krijgt tijdig te horen of de ontheffing wordt toegekend.

Vraagt u de ontheffing aan vanwege een festiviteit waarbij u versterkte muziek laat horen? Indien u niet aan de geldende geluidsnormen kan voldoen, dan moet u ook een kennisgeving voor het geluid indienen.

 

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost 162,25 euro.

Wilt u meerdere ontheffingen van uw sluitingstijd in één kalenderjaar? Dan adviseren wij u de data in één aanvraag te vermelden. Hierdoor hoeft u maar éénmaal 162,25 euro te betalen.