Tijdelijk plaatsen tent en overige bouwsels

Organiseert u een besloten feest in een tent op eigen terrein, zoals bijvoorbeeld een bruiloft of een receptie? Voor het tijdelijk plaatsen van een tent of bouwsel waar meer dan 150 personen tegelijkertijd in verblijven moet u een melding indienen.

Let op, een melding is niet nodig wanneer:

 • U de tent plaatst vanwege een publiek toegankelijk evenement of besloten feest in de openbare ruimte. Vraag hiervoor wel een een evenementenvergunning aan.

 • U de tent plaatst ter uitbreiding van een bestaand gebouw (direct aan de gevel). Hiervoor moet u wel een melding brandveilig gebruik indienen via het Omgevingsloket. Het plaatsen van een tent direct tegen een bestaand gebouw heeft namelijk gevolgen voor de brandveiligheid van het bestaande gebouw.

Dien de melding minimaal 4 weken voor aanvang in en voeg bij:

 1. een situatieschets met noordpijl;

 2. een berekening (conform Eurocode), certificaat of bouwboek ter toetsing van de constructieve veiligheid van het object;

 3. een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de objecten, groter dan 25m2, op die plaats bevat.

Bij een object met een verblijfsruimte (b.v. een tent) die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte:

 1. de voor personen beschikbare oppervlakte;

 2. de gebruiksbestemming;

 3. de opstelling van inventaris met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:

 • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;

 • vluchtroutes;

 • draairichting van doorgangen;

 • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;

 • vluchtrouteaanduidingen;

 • noodverlichting;

 • brandblusvoorzieningen;

 • brandweeringang.

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet.

Het indienen van de melding is gratis!