Voedselbank


Heeft u onvoldoende geld om voldoende voeding voor u en uw gezin te kunnen betalen? In dat geval kunt u een beroep doen op de voedselbank.

De voedselbank Heusden is aangesloten bij de voedselbank Den Bosch. Voor meer informatie over de voedselbank kunt u terecht op de website van Bijeen.