Woonvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Kunt u niet meer zelfstandig wonen in uw woning door uw handicap of beperking? De gemeente kan u met extra geld helpen bij het betalen van de kosten van het bouwkundig aanpassen van uw woning.

Woningaanpassing: een verbouwing

Woonvoorzieningen zijn aanpassingen in uw huis, waardoor u met een handicap of ziekte zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld een traplift of aanpassingen in de keuken.

Woningaanpassing: roerende voorzieningen

Naast daadwerkelijke aanpassingen in de woning is het ook mogelijk dat u met de zogenaamde 'roerende voorzieningen' uit de voeten kunt. Te denken valt aan een toiletstoel, een douchestoel of een badplank.

Woningaanpassing: verhuizing naar aangepaste woning

Soms is het mogelijk dat u verhuist naar een aangepaste woning. Uw gemeente heeft contacten met verhuurders van deze woningen. De woningen worden aangemeld bij de gemeente en komen niet in de reguliere woningverdeling. De gemeente bekijkt of de woning bij u past. Is dit het geval, dan biedt de gemeente of verhuurder u de woning aan. Voor de kosten van verhuizing en nieuwe inrichting verstrekt de gemeente een bijdrage.

Als er geen aangepaste woning voorhanden is, wordt uw woning aangepast. De woning wordt eenvoudig maar doelmatig aangepast.

Wat kunt u doen als u een woonvoorziening nodig heeft?

U kunt contact opnemen met de gemeente Heusden. Wij maken dan voor u een afspraak met één van onze consulenten die bij u thuis komt om uw situatie te bespreken. Meer informatie over dit gesprek leest u hier.

  1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  2. Bewijs Burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
  3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken.
  5. Bewijzen van uw ziekte en behandelperspectieven.
  6. Bouwtekeningen, indien deze van toepassing zijn.
  1. De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zich thuis kunnen redden en dat ze mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe ze dat regelen kan per gemeente verschillen, zolang de gemeente maar zorgt voor deugdelijke garanties voor mensen die de hulp nodig hebben.
  2. De indicatie (intern of extern opgesteld) is geen besluit waar de gemeente zich aan moet houden, maar een advies waar de gemeente ook van mag afwijken.