BIBOB onderzoek

De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De gemeente kan de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning. Dit is geregeld in de Wet Bibob en het gemeentelijk Bibob-beleid.

De gemeente past de Wet Bibob onder meer toe bij aanvragen om een drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of omgevingsvergunning. Bij criminele antecedenten of het (vermoeden van) witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Zo wordt voorkomen dat de gemeente ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat.

Het is noodzakelijk dat de gemeente beschikt over voldoende informatie om te beoordelen of er sprake is van een risico. Daarom wordt extra informatie aan de aanvrager van een vergunning gevraagd via de vragenformulieren Bibob. Het gaat hierbij met name om financiële informatie. 

Bibob onderzoek laten doen

Ben je een nieuwe ondernemer dan moet je naast een drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning ook altijd een vragenformulier over integriteit invullen. 

Voor het indienen van de formulieren vindt een intakegesprek plaats. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.

Tijdens het gesprek wordt bekeken of de stukken compleet zijn. Neem daarom de volledig ingevulde formulieren en bijbehorende bijlagen mee. Je kunt de formulieren hieronder downloaden:

Wil je gaan (ver)bouwen? Dan moet je naast de aanvraag van de omgevingsvergunning ook een vragenformulier over integriteit invullen. Dit is van toepassing wanneer je een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aanvraagt:

  • Waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.
  • Indien de aanvraag een locatie betreft, die gelegen is in een door het college aangewezen risicogebied.
  • Indien sprake is van een of meerdere risicocategorieën. Klik hier om deze in te zien.

Bijzondere gevallen
In de onderstaande situaties moet je ook het vragenformulier invullen:

  • Vanaf de 4e aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan € 50.000,- en minder dan € 500.000,-.
     
  • In geval reeds is begonnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw).
     
  • Los van bovenstaande gevallen kan de gemeente je ook verzoeken om het vragenformulier in te vullen.

Je kunt de formulieren hieronder downloaden. Let op: Het vragenformulier voor de omgevingsvergunning kun je niet invullen via het Omgevingsloket.

Er zijn geen legeskosten verbonden aan het Bibob-onderzoek.